100% COTTON COMBED RING SPUN YARN

combed

100% COTTON COMBED RING SPUN YARN

COTTON COMBED: Ne 16 – Ne 45 ( đơn hoặc se ) được sử dụng cho dệt kim và dệt thoi.