Sản phẩm

Picture6

BLENDED YARN RAW WHITE / DYED YARN

12/08/2017 Chili System

+ POLY/COTTON tỷ lệ trộn ( 65/35, 85/15, 75/15)  Ne 10 – Ne 45 được sử dụng cho dệt kim và dệt thoi. + COTTON /POLY  tỷ lệ trộn ( 65/35, 85/15, 75/15)  Ne 10 – Ne 45 được sử dụng cho dệt kim và dệt thoi.

Xem thêm